Producenci
Promocje
Dywan polski Agnella Standard DONAST czarny beż
Dywan polski Agnella Standard DONAST czarny beż
199,00 zł 137,00 zł
szt.
Dywan Angora Hali LILIUM H4727 bordo 3D
Dywan Angora Hali LILIUM H4727 bordo 3D
349,00 zł 217,00 zł
szt.
Dywan Carpet Decor SUNSET copper
Dywan Carpet Decor SUNSET copper
3 299,00 zł 2 639,20 zł
Dywan Carpet Decor Handmade SUELO charcoal
Dywan Carpet Decor Handmade SUELO charcoal
1 999,00 zł 1 599,20 zł
szt.
Dywan Carpet Decor Handmade SUELO marbled
Dywan Carpet Decor Handmade SUELO marbled
1 999,00 zł 1 599,20 zł
szt.
Dywan Carpet Decor Handmade REINA taupe
Dywan Carpet Decor Handmade REINA taupe
2 299,00 zł 1 839,20 zł
szt.
Dywan Carpet Decor Handmade SALUD silver
Dywan Carpet Decor Handmade SALUD silver
2 199,00 zł 1 759,20 zł
szt.
Dywan Carpet Decor Handmade ARACELIS paloma
Dywan Carpet Decor Handmade ARACELIS paloma
1 699,00 zł 1 359,20 zł
Dywan Carpet Decor Handmade ARACELIS charcoal
Dywan Carpet Decor Handmade ARACELIS charcoal
1 699,00 zł 1 359,20 zł
szt.
Dywan Carpet Decor Handmade PERO anthracite
Dywan Carpet Decor Handmade PERO anthracite
1 999,00 zł 1 599,20 zł
Dywan Carpet Decor Handmade TRIANGO silver
Dywan Carpet Decor Handmade TRIANGO silver
1 999,00 zł 1 599,20 zł
Dywan Carpet Decor Handmade NEVA navy
Dywan Carpet Decor Handmade NEVA navy
1 699,00 zł 1 359,20 zł
szt.
Zapisz się do Newslettera i uzyskaj rabat -5% na pierwsze zamówienie!
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin obowiązujący do 31.12.2020

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „WWW.DYWANYWITEK.PL”

 

1. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Sprzedawca – przedsiębiorca Anna Witek–Pietroń „A.Witek”, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 676-123- 29-68 oraz numerze REGON: 351490469 wpisana do ewidencji gospodarczej przez Wójta Gminy Zabierzów pod numerem 3807/2004.

1.2 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu Internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem.

1.3 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dywanywitek.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

1.4 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.5 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

1.6 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.7 Operator płatności – centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z Kupnem Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

1.8 Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wysyłane przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

1.9 Regulamin – niniejszy Regulamin, określający min. zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego i prawa do odstąpienia od umowy. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1 Sprzedawca prowadzi za pomocą Sklepu Internetowego, działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski.

2.2 Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługa JavaScript i plików Cookies

b) Firefox w wersji 20 (ESR) lub nowszej z włączoną obsługa JavaScript i plików Cookies

c) Google Chrome w wersji 60 lub nowszej z włączoną obsługa JavaScript i plików Cookies

d) Opera w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies

e) Safari w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies

2.3 Umowy w Sklepie Internetowym mogą zawierać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadają zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.4 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).

2.5 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.dywanywitek.pl.

2.6 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

b) warunki świadczenia usługi Newsletter.

2.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.8 Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, towary cięte i przygotowane wg indywidualnego zamówienia Klienta (cięte lub łączone np.: dywany, chodniki, wykładziny, maty, tkaniny, karnisze, rolety oraz zamawiane pod żądany wymiar lub wg spersonalizowanego wzoru np. dywany, tapety itp.), nie podlegają zwrotowi na zasadzie odstąpienia od umowy w trybie przewidzianym w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

3. Zawarcie umowy

3.1 Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz na stronie Internetowej Sklepu.

3.2 Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.

3.3 Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym w następujący sposób:

a) za pomocą strony internetowej www.dywanywitek.pl poprzez wybranie Towaru, dodanie go do koszyka a następnie złożenie zamówienia podając równocześnie wymagane dane osobowe oraz formę transportu i płatności. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu wraz z polityką prywatności i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

b) poprzez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres: sklep@dywanywitek.pl

c) telefonicznie pod numerami telefonów (12) 662-36-35 oraz 509-540-333 od pon. do sob. w godz. 10.00 - 20.00 oraz w niedziele handlowe w godz. 11.00 - 17.00

3.4 Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi wymaganymi przez prawo informacjami.

3.5 O złożonym zamówieniu Klient zostanie również powiadomiony telefonicznie przez pracownika Sklepu.

 

4. Wykonanie Umowy

4.1 Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

a) przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy Alior Bank 78 2490 0005 0000 4530 2843 2288

b) poprzez system zewnętrznego operatora płatności - rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

c) zapłatą przy odbiorze  - Przy tym rodzaju zapłaty Klient płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk operatora pocztowego (firmy kurierskiej) w chwili odbioru przesyłki lub bezpośrednio przy odbiorze w siedzibie firmy.

d) zapłatą przez system ratalny

e) zapłatą poprzez operatora kart płatniczych - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

4.2 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar za pomocą operatora pocztowego. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 28 dni. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji to 7 dni.

4.3 O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 3.4. niniejszego Regulaminu.

4.4 Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

 

5. Procedura rozpatrywania reklamacji

5.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia jego wydania lub gdy usługa jest świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób wadliwy.

5.2 Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: A. Witek Anna Witek Pietroń, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.

5.3 Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1 Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient powinien w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: A. Witek Anna Witek-Pietroń, ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka.

6.3 Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.6 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.7 Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: A. Witek Anna Witek Pietroń, ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

7. Usługa Newsletter

7.1 Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę korespondencji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, a w szczególności informacji i materiałów dotyczących działalności Sprzedawcy w tym informacji handlowych.

7.2 Klient ma prawo za pośrednictwem Sklepu zamówić bezpłatną usługę Newsletter. W tym celu w wyznaczonym miejscu oznaczonych słowem „Newsletter” powinien wpisać własny adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się”.

7.3 Klient może zrezygnować z usługi w każdym czasie. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia usługi. Sprzedawca zaprzestanie świadczenia Usługi do 7 dni od dnia rezygnacji przez Klienta z usługi.

 

8. Ochrona danych osobowych

8.1 Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody. Klient przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy kupna w Sklepie Internetowym. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem zawarcia umowy.

8.2 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO).

8.3 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.4 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta oraz tzw. plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego „A-Witek” i jest powszechnie dostępny na stronie www.dywanywitek.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

9.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 luty 2020 r.

9.3 Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

9.4 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z poen. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.);.

9.5 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)

9.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.7 Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Płatności Shoper
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium